Öppna föreläsningar

Vi föreläser på många orter runt om i landet. Här är ligger de samlade under respektive ort. Kika efter om det finns någon som du är intresserad av. Föreläsningarna kan också ges som uppdragsutbildningar.

Kommande föreläsningar


Bokmässan i Göteborg

Startdatum: 26 september, 2019

Slutdatum: 27 september, 2019

Plats: Göteborg

Torsdag 26/9

Psykologiscenen. 14.00-14.20 David Edfelt – Hjärna i förskolan. Gothia Fortbildning
David talar med Anna Ehn

Pedagogikscenen, C05:21 (i samarbete med Lärarförbundet och Lärarförlaget)
15.00-15.20
Samtal med Niklas Gårdfeldt Leavy o Bo Hejlskov Elvén
Tydliggörande pedagogik och beteendeproblem i förskolan

Fredag 27/9

Lärarscenen, C03:02 (i samarbete med Lärarnas Riksförbund)
11.30-11.50
Samtal med Niklas Gårdfeldt Leavy utifrån boken ”Tydliggörande pedagogik i förskolan”.

Bokmässan i Göteborg

Datum: 27 september, 2019

Tid: 13.00-13.45

Plats: Göteborg, Svenska Mässan

Gunilla Carlsson Kendall medverkar tillsammans med Anna Borg, skolsamordnare på KIND, på Skolscenen utifrån vår bok” Utanförskap i skolan – förebygg och åtgärda med Nytorpsmodellen”. Moderator är Kristina Bähr.

Skolportens konferens: Specialpedagogik i förskolan.

Startdatum: 1 oktober, 2019

Slutdatum: 2 oktober, 2019

Plats: Stockholm

David Edfelt medverkar under temat Hjärnan och förskolan.

Konferens: Problematisk skolfrånvaro. Framgångsrika arbetssätt för att främja närvaro och förebygga frånvaro

Datum: 8 oktober, 2019

Tid: 12.30-14.30

Plats: Stockholm

Gunilla Carlsson Kendall pratar om relationens betydelse för skolnärvaro och lärande – vad kan skolans personal göra för att skapa goda och förtroendefulla relationer till sina elever? • Hur skapa goda relationer och ett väl fungerande samarbete med föräldrar till elever med problematisk skolfrånvaro.

Rikskonferens Kvalitet i förskolan

Datum: 9 oktober, 2019

Plats: Stockholm

David Edfelt medverkar under temat: Kommunikation – utmaningar i förskolan och tydliggörande pedagogik

 

 

 

Skolportens konferens: Fritidshemmet i fokus

Datum: 11 oktober, 2019

Plats: Stockholm

David Edfelt talar under temat: Lågaffektivt bemötande på fritids – att hantera och förebygga problemskapande beteenden

Förskoleklassens rikskonferens 2019

Startdatum: 17 oktober, 2019

Slutdatum: 4 december, 2019

Plats: Umeå, Stockholm, Göteborg, Malmö o Kalmar

David Edfelt medverkar under temat: Elever i behov av stöd . Arrangör: Lärarfortbildning

Umeå, 17 oktober 2019 – 9.00-17.00 – Boka här!

Stockholm, 7 november 2019 – 9.00-17.00 – Boka här!

Göteborg, 14 november 2019 – 9.00-17.00- Boka här!

Malmö, 21 november 2019 – 9.00-17.00- Boka här!

Kalmar, 4 december 2019- 9.00-17.00- Boka här!

POMS Höstkonferens

Datum: 15 november, 2019

Plats: Stockholm. Ersta konferens

Gunilla Carlsson Kendall medverkar och håller i en workshop på temat komplexitet i utredningar av barn med funktionsnedsättningar. Ett spännande tema! Ser fram emot intressanta diskussioner med kollegor inom habiliteringen.