Öppna föreläsningar

Vi föreläser på många orter runt om i landet. Här är ligger de samlade under respektive ort. Kika efter om det finns någon som du är intresserad av. Föreläsningarna kan också ges som uppdragsutbildningar.

Kommande föreläsningar


PSIFOS kompetensdagar i Västerås

Datum: 12 september, 2019

Tid: 10.30-12

Plats: Västerås, Steam Hotell

Anna Borg och Gunilla Carlsson Kendall talar tillsammans om utanförskap i skolan, vem som drabbas och hur man kan arbeta på ett systematiskt och framgångsrikt sätt för att komma tillrätta med problemen. Nytorpsmodellen som utformats av Anna Borg har visat sig framgångsrik för att hjälpa elever som hamnat i en långvarig problematisk skolfrånvaro, men visar också hur man kan förebygga skolsvårigheter med samma metoder. Modellen presenteras i boken ”Utanförskap i skolan – förebygg och åtgärda med Nytorpsmodellen” Studentlitteratur 2018.

Bokmässan i Göteborg

Datum: 27 september, 2019

Tid: 13.00-13.45

Plats: Göteborg, Svenska Mässan

Gunilla Carlsson Kendall medverkar tillsammans med Anna Borg, skolsamordnare på KIND, på Skolscenen utifrån vår bok” Utanförskap i skolan – förebygg och åtgärda med Nytorpsmodellen”. Moderator är Kristina Bähr.

Konferens: Problematisk skolfrånvaro. Framgångsrika arbetssätt för att främja närvaro och förebygga frånvaro

Datum: 8 oktober, 2019

Tid: 12.30-14.30

Plats: Stockholm

Gunilla Carlsson Kendall pratar om relationens betydelse för skolnärvaro och lärande – vad kan skolans personal göra för att skapa goda och förtroendefulla relationer till sina elever? • Hur skapa goda relationer och ett väl fungerande samarbete med föräldrar till elever med problematisk skolfrånvaro.

POMS Höstkonferens

Datum: 15 november, 2019

Plats: Stockholm. Ersta konferens

Gunilla Carlsson Kendall medverkar och håller i en workshop på temat komplexitet i utredningar av barn med funktionsnedsättningar. Ett spännande tema! Ser fram emot intressanta diskussioner med kollegor inom habiliteringen.