Introduktion till SON, för psykologer

Snijder Oomens Nonverbal Intelligence Test

S.O.N är ett ickeverbalt test som finns i två versioner: en för barn i åldrarna 2 -8 år samt en version för åldrarna 6-40 år. S.O.N kan ges både med verbala instruktioner och icke-verbalt. Det är lätt att administrera och tidsekonomiskt. S.O.N 2-8 har nyligen uppdaterats och du får möjlighet att titta på den nya versionen.

Under kurstillfället presenteras båda versionerna av testet och användningsområden diskuteras.

Kursen riktar sig enbart till psykologer.

Vid kliniska undersökningar finns det ofta ett behov av att ha tillgång till icke-verbala test för bedömning av generell utvecklingsnivå. Finns det en språklig begränsning är tillgång till icke-verbala test nödvändiga för att få en så rättvisande bild som möjligt av individens kapacitet. S.O.N kan med fördel användas som ett komplement till Wechsler-skalorna. Testet är användbart i många olika verksamheter, både kliniskt och vid bedömning i skolan till exempel.

Allmän information

Nästa kurstillfällen:

Stockholm 27/1 2020 kl 13-16.30. Kurslokal: Finlandshuset, Snickarbacken 4.

Malmö 28/2 2020 kl 8.30-12. Kurslokal: Scandic Stortorget, Stortorget 15

Du får en bekräftelse på att anmälan mottagits via mail. Kursen kan komma att ställas in om deltagarantalet blir för lågt. Definitivt besked ges 1 månad innan kursdatum. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till en annan psykolog, vid behov.

Frågor? Maila gunilla.carlsson-kendall@provivus.se.

Kursen kan också ges som uppdragsutbildning.