Introduktion till SON, för psykologer

Snijder Oomens Nonverbal Intelligence Test

S.O.N är ett ickeverbalt test som finns i två versioner: en för barn i åldrarna 2 ½-7 år samt en version för åldrarna 6-40 år. S.O.N kan ges både med verbala instruktioner och icke-verbalt. Det är lätt att administrera och tidsekonomiskt.

Under kurstillfället presenteras båda versionerna av testet och användningsområden diskuteras.

Kursen riktar sig enbart till psykologer.

Vid kliniska undersökningar finns det ofta ett behov av att ha tillgång till icke-verbala test för bedömning av generell utvecklingsnivå. Finns det en språklig begränsning är tillgång till icke-verbala test nödvändiga för att få en så rättvisande bild som möjligt av individens kapacitet. S.O.N kan med fördel användas som ett komplement till Wechsler-skalorna. Testet är användbart i många olika verksamheter, både kliniskt och vid bedömning i skolan till exempel.

Allmän information

Nästa kurstillfälle kommer att hållas under hösten 2019. De tidigare aviserade kursdatumen i augusti och september har fått ställas in på grund av för få anmälningar.

Frågor? Maila gunilla.carlsson-kendall@provivus.se.

Kursen kan också ges som uppdragsutbildning.