Introduktion till SON, för psykologer

Snijder Oomens Nonverbal Intelligence Test

S.O.N är ett ickeverbalt test som finns i två versioner: en för barn i åldrarna 2 ½-7 år samt en version för åldrarna 6-40 år. S.O.N kan ges både med verbala instruktioner och icke-verbalt. Det är lätt att administrera och tidsekonomiskt.

Under kurstillfället presenteras båda versionerna av testet och användningsområden diskuteras.

Kursen riktar sig enbart till psykologer.

Vid kliniska undersökningar finns det ofta ett behov av att ha tillgång till icke-verbala test för bedömning av generell utvecklingsnivå. Finns det en språklig begränsning är tillgång till icke-verbala test nödvändiga för att få en så rättvisande bild som möjligt av individens kapacitet. S.O.N kan med fördel användas som ett komplement till Wechsler-skalorna. Testet är användbart i många olika verksamheter, både kliniskt och vid bedömning i skolan till exempel.

Allmän information

Nu kan ni anmäla er nedan till nästa kurstillfälle, den 29e augusti i Stockholm respektive den 9e september i Malmö. Deltagarantalet på båda tillfällen är begränsat till max 25 personer – gör alltså gärna anmälan snarast.

Stockholm

Datum: 29/8 2019
Tid: 13:00 - 16:30
Plats: Finlandshuset, Snickarbacken 4, Stockholm (Nära Stureplan)
Pris: 1,800kr plus moms

Eftermiddagsfika ingår.

Malmö

Datum: 9/9 2019
Tid: 13:00 - 16:30
Plats: Scandic Stortorget, Stortorget 15, Malmö
Pris: 1,800kr plus moms

Eftermiddagsfika ingår.

Frågor? Maila gunilla.carlsson-kendall@provivus.se.

Kursen kan också ges som uppdragsutbildning.