Griffiths III, distans

Griffiths III är en omarbetad version av de tidigare Griffithsskalorna som använts mycket i Sverige. Nya uppgifter har kommit till och standardiseringen är ny, men flera av de tidigare uppgifterna finns kvar. Griffiths är en utvecklingsskala som kan användas från 0-72 månader. Testet presenteras här

Kursen är en introduktion till materialet. För att kunna administrera testet behövs tid för fördjupning och träning. På grund av den pågående epidemin ges denna korta introduktion istället för den 3-dagars kurs som tidigare planerats. Möjlighet finns att diskutera alternativa lösningar på distans för personalgrupper som vill fördjupa sig i testet. Kursen genomförs via Zoom och deltagarantalet begränsas till 20 personer, för att det ska vara möjligt att ställa frågor. Vid stort intresse kan ytterligare ett tillfälle under våren komma att läggas it.

Allmän information

Nästa kurstillfällen: 27/5 kl 12.30-16.

Du får en bekräftelse på att anmälan mottagits via mail. Kursen kan komma att ställas in om deltagarantalet blir för lågt. Definitivt besked ges 10 dagar innan kursdatum där länken till mötet skickas ut. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till en annan psykolog, vid behov.

Frågor? Maila gunilla.carlsson-kendall@provivus.se.

Kursen kan också ges som uppdragsutbildning.

[sform]4[/sform]