Vårt utbud

I mötet mellan psykologin och pedagogiken finner vi förståelse och strategier för att förebygga och hantera utmanande situationer för barn, ungdomar och vuxna. Vi har mångårig erfarenhet av att arbeta i och med förskolor, skolor, psykiatri, socialtjänst, sjukvård, boenden, utbildningsverksamheter för vuxna och en rad andra verksamheter.

Öppna föreläsningar

Öppna föreläsningar

Vi föreläser på många orter runt om i landet. Här är ligger de samlade under respektive ort. Kika efter om det finns någon som du är intresserad av. Föreläsningarna kan också ges som uppdragsutbildningar.

Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning

Vi har en mängd olika föreläsningar och skräddarsyr gärna utifrån verksamhetens behov. Här nedan beskriver vi våra olika föreläsningar. Kolla även gärna in våra populära processutbildningar: Verksamt i skolan och Verksamt i förskolan. Vi har genom åren föreläst för:...

Utveckling av grupper och organisationer

Utveckling av grupper och organisationer

En samspelt arbetsgrupp gör underverk i alla organisationer. Både samarbetet och arbetsglädjen blir bättre. Provivus använder sig av utbildning, workshops, teambuilding och storgruppsmetodik för att förbättra din organisation. Organisation och ledarskap Vill ni skapa...

Handledning och konsultation

Handledning och konsultation

Att ta ett steg tillbaka och fundera över hur vi ska handskas med ett problem är ofta svårt mitt i vardagsrutinerna. När vi behöver ta itu med något där de vanliga strategierna inte fungerar kan handledning eller enstaka konsultationer vara ett sätt att hitta nya...

Introduktion till SON, för psykologer

Introduktion till SON, för psykologer

Snijder Oomens Nonverbal Intelligence Test S.O.N är ett ickeverbalt test som finns i två versioner: en för barn i åldrarna 2 -8 år samt en version för åldrarna 6-40 år. S.O.N kan ges både med verbala instruktioner och icke-verbalt. Det är lätt att administrera och...

VIF – Verksamt i förskolan

VIF – Verksamt i förskolan

Variationen inom en barngrupp i förskolan kan vara mycket stor. En del barn har lätt att finna sig tillrätta i gruppen medan andra behöver lång tid på sig att vänja sig vid andra barn.

VIS – Verksamt i skolan

VIS – Verksamt i skolan

Utbildningen kan ges som uppdragsutbildning till personalen på skolan, utbildningen omfattar 6 halvdagar.

Aktuellt

Podcast: Relatera mera

Om vuxnas kommunikation och konflikthantering med barn och unga. Samtal mellan författarna David Edfelt (psykolog) och Petra Krantz Lindgren (beteendevetare).

läs mer

Griffiths på distans och möjligen på plats i Stockholm?

Jag kommer att ge Griffiths-kurser på distans under hösten också, men möjligen, i mån av intresse, också en kurs på plats i Stockholm senare under hösten. Höstens första Griffithskurs kommer att hållas digitalt den 15/9 9-15.30. Mer information och anmälan hittar du...

läs mer