Publicerat

Vi har författat såväl böcker som kapitel i böcker och mindre skrifter. Här finner du även länkar till tidskrifter och forum vi medverkar i, artiklar, filmer och poddar vi varit med i samt olika verksamheters hemsidor.

Få familjen att funka

Få familjen att funka

Få familjen att funka är en praktisk handbok som visar hur du kan underlätta för ditt barn eller din tonåring i vardagen hemma. En viktig nyckel är att hjälpa barnet att förstå vad som ska hända, hur, när, var och varför.

läs mer

Försenad utveckling

Försenad utveckling

Vad kan förskolan göra för att hjälpa barn med försenad utveckling? En del barn har en generell utvecklingsförsening som kommer att visa sig tydligare ju äldre barnet blir. I boken får du en beskrivning av vilka svårigheter som kan uppstå för dessa barn.

läs mer

Svårigheter med socialt samspel

Svårigheter med socialt samspel

Svårigheter med socialt samspel är ett tecken på autism, men även andra barn kan ha svårt att samspela med andra människor på ett ömsesidigt sätt. Hur ska du som pedagog veta vad som är vad?

läs mer

Autism och ADHD i fritidshemmet

Autism och ADHD i fritidshemmet

Den här praktiska handboken visar hur tydliggörande pedagogik kan göra fritidshemstiden begriplig, hanterbar och meningsfull. Boken vänder sig till blivande och verksamma lärare, främst med inriktning mot fritidshemmet, som vill dra nytta av elevernas styrkor och utveckla verksamheten så den blir tillgänglig för alla elever.

läs mer

Värt att veta om koncentrationssvårigheter

Värt att veta om koncentrationssvårigheter

Vad kan förskolan göra för att hjälpa barn som har svårt att stanna upp och koncentrera sig? I boken får du en beskrivning av hur koncentrations-svårigheter kan se ut och vad sådana svårigheter kan få för konsekvenser i vardagliga situationer på förskolan.

läs mer

Funkarna

Funkarna

Funkarguide - I den här guiden möter du tio figurer som underlättar vardagen och gör barns röster hörda. Du får konkreta exempel på hur du kan introducera dem för barn och hur du kan arbeta med dem i din verksamhet eller i din familj.

läs mer

Autism och ADHD i gymnasiet

Autism och ADHD i gymnasiet

Alla förväntas gå gymnasiet, men en stor grupp misslyckas med att ta sin examen. För många beror det på svårigheter i planeringen för att nå långsiktiga mål eller bristande koncentrationsförmåga.

läs mer

Tydliggörande pedagogik i förskolan

Tydliggörande pedagogik i förskolan

I den här boken fångar författarna upp barnens ojämna förmågor och svårigheter, tar fasta på deras styrkor och framför allt förklarar de hur du kan arbeta för att få med dig alla barn i barngruppen.

läs mer

Utmaningar i förskolan. Att förebygga problemskapande beteenden

Utmaningar i förskolan. Att förebygga problemskapande beteenden

För många barn innebär vardagliga situationer och rutiner i förskolan mycket stora utmaningar. Nyckeln till att hjälpa dessa barn är rätt kunskap hos pedagogerna.

läs mer

Utanförskap i skolan – Förebygg och åtgärda med Nytorpsmodellen

Utanförskap i skolan – Förebygg och åtgärda med Nytorpsmodellen

"På jakt efter mening och sammanhang" står det på försättsbladet och det summerar nog väl det systematiska arbetssätt som Nytorpsmodellen innebär.

läs mer

Hjärna i förskolan

Hjärna i förskolan

Boken Hjärna i förskolan handlar om barnets och hjärnans utveckling – hur hjärnan fungerar, utvecklingen av hjärnans funktioner och hur vi kan förstå våra olikheter.

läs mer

Beteendeproblem i förskolan

Beteendeproblem i förskolan

Konflikter och beteendeproblem är ofta vardag i förskolan. Den här boken visar hur personalen kan tänka och agera i mötet med barnen i en mängd utmanande situationer. Metoderna utgår från förhållningssättet lågaffektivt bemötande och handlar bland annat om att anpassa krav samt hantera konflikter och fysiskt våld.

läs mer

Lågaffektivt bemötande

Lågaffektivt bemötande

Lågaffektivt bemötande har visat sig vara framgångsrikt i hanterandet av konflikter och beteendeproblem. I denna bok presenteras lågaffektivt bemötande utifrån en mängd olika verksamheter och infallsvinklar.

läs mer

Elever med svag teoretisk begåvning

Elever med svag teoretisk begåvning

Det finns en stor variation i förmågan att tänka abstrakt och teoretiskt och detta påverkar hur lätt och snabbt elever kan ta till sig kunskap. Kraven på denna förmåga har ökat mycket, både i skolan och i arbetslivet.

läs mer

Elever med neuropsykiatriska svårigheter – vad gör vi och varför?

Elever med neuropsykiatriska svårigheter – vad gör vi och varför?

Att hitta rätt hjälp för elever med neuropsykiatriska svårigheter är en viktig uppgift för skolan, men hur ska man veta vad som är rätt?

läs mer

Förstå och arbeta med ADHD

Förstå och arbeta med ADHD

"Att förstå och arbeta med ADHD" är en lättläst bok som beskriver de svårigheter som elever med ADHD har i vardagen med fokus på skolsituationen.

läs mer

Snubbeltråden

Snubbeltråden

Snubbeltråden är skriven av Gunilla Carlsson Kendall för barn och ungdomar med diagnoser som ADHD och ADD.

läs mer

Aktuellt

Podcast: Relatera mera

Om vuxnas kommunikation och konflikthantering med barn och unga. Samtal mellan författarna David Edfelt (psykolog) och Petra Krantz Lindgren (beteendevetare).

läs mer

Nya kursdatum för Griffiths och SON

Nu finns nya kursdatum för både Griffiths och SON i november. Kurserna kommer att hållas digitalt under hösten. Båda kurserna kan också ges som uppdragsutbildningar. Är ni intresserade av det i er region, er arbetsgrupp eller er kommun: hör av er så kan vi diskutera...

läs mer

Medverkar i…

Podcast: Relatera mera

Om vuxnas kommunikation och konflikthantering med barn och unga. Samtal mellan författarna David Edfelt (psykolog) och Petra Krantz Lindgren (beteendevetare).

Spotify

Podcaster

Soundcloud

Stitcher

Podcast: David & Bo pratar pedagogik

Psykologerna David Edfelt och Bo Hejlskov Elvén pratar om pedagogik, skolan, förskolan, föräldraskap, barnuppfostran, LSS, npf, psykologi och inte minst lågaffektivt bemötande. Forskningsbaserad kunskap om barn och hur vi handskas med dem.

Spotify

Podcaster

Soundcloud

Stitcher

Tunein

Elevhälsan

Elevhälsan, där Gunilla Carlsson Kendall svarar på frågor

Autismforum

Autismforum, där David Edfelt sammanfattat aktuell autismforskning

Förskoletidningen

Förskoletidningen, där David Edfelt skriver en sida om utmaningar i förskolan i varje nummer sedan nr 1-2016.

Video

UR Samtiden – Specialpedagogikens dag 2020 -Nytorpsmodellen mot utanförskap i skolan
Åtgärder för att få en frånvarande elev tillbaka till skolan måste bygga på elevens egen motivation. Anna Borg, samordnare för skolfrågor på KIND, och Gunilla Carlsson Kendall, leg. psykolog, berättar om framgångsfaktorerna bakom Nytorpsmodellen för att förebygga och åtgärda utanförskap i skolan.

David pratar på hjärndagen 2019
David Edfelt, psykolog och författare, berättar om arbetet med att använda kunskap om hur hjärnan fungerar och utvecklas för att främja barns lärande, utveckling och välmående. Inspelat den 15 november 2019 på Chinateatern i Stockholm. Arrangör: Forskning & Framsteg.

Särskilt stöd och anpassningar i förskolan – Lärlabbet säsong 7 avsnitt 4
Hur kan anpassningar och särskilt stöd få en naturlig plats i förskolans verksamhet? Psykolog David Edfelt framhåller ett proaktivt arbetssätt. Ta en situation i taget och när den fungerar, börja med nästa. Hjälp barnen att få känna att de lyckas råder han. Ha alla barns behov i fokus när aktiviteter planeras. Det gäller särskilt barn som har fysiska funktionsnedsättningar, säger Anna Johansson från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Lekfullt lärande utan hinder
Hur kan problem med barns självstyrning sätta käppar i hjulet för det lekfulla lärandet? Gunilla Carlsson Kendall, legitimerad psykolog, berättar om arbetet med neurologiska hinder för komplexa lärprocesser. Hon poängterar vikten av att barn känner sig trygga för att kunna lära sig saker. Inspelat den 9 maj 2017 på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, Stockholm. Arrangörer: BUNT Science Kids, Lärarförbundet, Naturvetarna, Sveriges ingenjörer och Stiftelsen Företagsam.

Hjärna i förskolan – Vägen till barns lärande och utveckling
Under förskoletiden formas hjärnan av allt barnet gör och är med om. Och pedagogerna påverkar denna utveckling. Genom större förståelse för hur hjärnan fungerar kan förskolan bidra till en miljö som främjar barnens utveckling, lärande och välmående. Psykolog David Edfelt i ett samtal med Anna Ehn, SvD, om barnets och hjärnans utveckling, hur hjärnan fungerar och hur vi kan förstå våra olikheter.

Hjärna i förskolan – Vägen till barns lärande och utveckling

Vad är det som gör att vissa barn har lätt att följa med i vardagens aktiviteter medan det för andra barn kan vara mycket utmanande? David Edfelt, leg. psykolog, ger ett smakprov av sin föreläsning under konferensen” Med fokus på toddlare i förskolan” där han kommer att prata mer om vad som gynnar barns utveckling. 

Designa vardagliga situationer så att de funkar – Bo Hejlskov Elvén och David Edfelt

Klipp från onlinekursen ”Lågaffektivt bemötande i förskolan”, av Bo Hejlskov Elvén och David Edfelt

Läs mer…

Hjälpa elever att lyckas
En föreläsning från konferensen Grav språkstörning i Uppsala 2015, där Gunilla Carlsson Kendall pratar om konkreta lösningar för hur man kan jobba i klassrummet.

Länktips

Artiklar

De svagbegåvade är tabu i skolan

Som en del i en artikelserie i SvD publicerades denna artikel med Gunilla Carlsson Kendall om svagbegåvning 15 oktober 2012

Förstå stökiga elever

Stökiga elever kan vara en stor utmaning för lärare. Hur ska vi förstå och arbeta med stökiga elever? Artikel från Lärarnas Nyheter publicerad den 1 november 2011.

Svagbegåvade barn - en stor osynlig grupp

Ladda hem denna rapport från Huddinge sjukhus, skriven av Ingrid Adolfsson och Gunilla Carlsson Kendall år 2000

"Rättvisa är att behandla barn olika"

Artikel i Special Nest med David Edfelt

I stressen finns en risk att föräldrar och pedagoger blir arga på varandra

Artikel i Special Nest med Gunilla Carlsson Kendall. (Kräver prenumenation)

Det är tabu att tala om intelligens

Artikel i Special Nest med Gunilla Carlsson Kendall

Kjeft gjør større skade enn nytte

Artikel i norska nättidningen för föreskolan Barnehage.no med David Edfelt, 160414

Ny sajt – så kan du stötta eleverna

Skolvärlden skriver om Tipsbanken 150121

Utbildade pedagoger nyckel till lyckad dag på fritids

Gunilla Carsson Kendall i Fria tidningar 151220.