Sociala Situationer – Vad pedagogen kan göra

En del elever har stor användning av vuxenstöd för att kunna hantera skolmiljön och kamratrelationerna. Att ha en lärare eller annan stödperson som förbereder, är steget före och förutser vilka situationer som kan vara besvärliga, är viktigt för elever med...

Sociala Situationer – Vad du som elev kan göra

Ibland kan det vara jobbigt och besvärligt med andra människor. Det är svårt att veta varför det blir som det blir och inte alltid lätt att veta vad man ska göra åt det. Då kan det vara bra att ta hjälp av andra för att lättare komma på hur man ska förstå vad som...

Sociala Situationer – Vad du som förälder kan göra

Om du har ett barn som har svårt i de sociala situationerna är det viktigt att de vuxna omkring barnet är uppmärksamma på hur han eller hon har det och att man arbetar aktivt för att förbättra situationen. Prata med pedagogerna ifall ditt barn berättar om negativa...
Känslor – Inledning

Känslor – Inledning

En del elever som har svårt att styra sig själva reagerar kraftigare och mer omedelbart i olika situationer än andra. Ett barn med svårigheter att hantera sina känslomässiga reaktioner tappar lättare balansen vid motgångar och kan då reagera både kraftigt och...

Känslor – Struktur och rutiner

Det går åt mer mental energi för oss alla när vi befinner oss i nya, okända situationer. För vissa elever är sådana situationer som andra vant sig vid fortfarande svåra att överblicka. Rutiner gör att vi inte behöver tänka så mycket på det vi ska göra. Stress Stress...

Känslor – Miljö

Miljön kan spela stor roll för elever som har svårt att kontrollera sina känslor. Såväl den fysiska som den psykiska miljön har betydelse för hur eleven fungerar. Fysiska miljön En stimmig miljö med många människor ökar risken för sammanstötningar och konflikter. Hur...

Känslor – Hjälpmedel

Det finns många olika program och metoder för att arbeta med barn och ungdomars känslor. De handlar om hur man ska förhålla sig till varandra, hantera sina känslor och så vidare. Även manualbaserade program kräver att gruppledaren är väl förtrogen med metoden och kan...