Förstå och arbeta med ADHD

Förstå och arbeta med ADHD

Författare: Gunilla Carlsson Kendall Publicerad: 2012-12-28 Antal sidor: 80 ”Att förstå och arbeta med ADHD” är en lättläst bok som beskriver de svårigheter som elever med ADHD har i vardagen med fokus på skolsituationen. Boken innehåller många exempel och...
Sociala Situationer – Inledning

Sociala Situationer – Inledning

Att möta andra människor i sociala situationer är något vi alla gör från tidig ålder. Successivt lär sig barnet de sociala spelreglerna i samspelet med andra. Outtalade regler De sociala spelreglerna är dels uttalade regler om vad man kan, respektive inte kan göra mot...

Sociala Situationer – Struktur och rutiner

Svårigheter att komma in i gruppen eller få leken att fungera med de andra eleverna kan i värsta fall leda till utstötning och social isolering. Det är viktigt att göra vad man kan för att skapa ett klimat där alla får vara med. För elever med svårigheter är det t.ex....

Sociala Situationer – Miljö

Placeringen i klassrummet och gruppkonstellationer kan vara betydelsefullt för vissa elever. Fasta platser i klassrummet är lugnande för elever som har svårt med det sociala samspelet. Mycket energi går annars åt för att fundera över var de ska sitta och med vem....

Sociala Situationer – Hjälpmedel

Det finns en hel del program som används på olika håll i skolorna. Vi har inte värderat dessa utan förmedlar här sådant som pedagoger tipsar om. Om du tänker använda något av dessa program är det viktigt att du själv sätter dig in i de olika metoderna och tar reda på...

Sociala Situationer – Vad pedagogen kan göra

En del elever har stor användning av vuxenstöd för att kunna hantera skolmiljön och kamratrelationerna. Att ha en lärare eller annan stödperson som förbereder, är steget före och förutser vilka situationer som kan vara besvärliga, är viktigt för elever med...