Om olika svårigheter

Om olika svårigheter

Ingen kan undgå att notera att det har blivit vanligare att barns svårigheter utreds och att andelen barn som får en neuropsykiatrisk diagnos ökar. Kunskapen om diagnoser som adhd eller autism har blivit mer spridd och symtom som förknippas med dessa svårigheter känns...
Att lyckas – trots koncentrations- svårigheter

Att lyckas – trots koncentrations- svårigheter

Publicerad: 2008 Författare: Gunilla Carlsson Kendall och Ingegerd Ohlson Pris: Slut på förlaget. ”Att lyckas – trots koncentrations-svårigheter” riktar sig till barn och ungdomar i skolåldern med ADHD. Syftet med häftet är att hjälpa barn och...
Förstå och arbeta med ADHD

Förstå och arbeta med ADHD

Publicerad: 2012 Författare: Gunilla Carlsson Kendall Pris: 69 kr ”Att förstå och arbeta med ADHD” är en lättläst bok som beskriver de svårigheter som elever med ADHD har i vardagen med fokus på skolsituationen. Boken innehåller många exempel och handfasta...
Elever med svag teoretisk begåvning

Elever med svag teoretisk begåvning

Publicerad: 2015 Författare: Gunilla Carlsson Kendall Pris: 69 kr Det finns en stor variation i förmågan att tänka abstrakt och teoretiskt och detta påverkar hur lätt och snabbt elever kan ta till sig kunskap. Kraven på denna förmåga har ökat mycket, både i skolan och...
Utmaningar i förskolan. Att förebygga problemskapande beteenden

Utmaningar i förskolan. Att förebygga problemskapande beteenden

Författare: David Edfelt Publicerad: 2015-06-15 Pris: 260 kr Antal sidor: 248 För många barn innebär vardagliga situationer och rutiner i förskolan mycket stora utmaningar. Nyckeln till att hjälpa dessa barn är rätt kunskap hos pedagogerna. Boken Utmaningar i...