Om olika svårigheter

Om olika svårigheter

Ingen kan undgå att notera att det har blivit vanligare att barns svårigheter utreds och att andelen barn som får en neuropsykiatrisk diagnos ökar. Kunskapen om diagnoser som adhd eller autism har blivit mer spridd och symtom som förknippas med dessa svårigheter känns...
Förstå och arbeta med ADHD

Förstå och arbeta med ADHD

Publicerad: 2012 Författare: Gunilla Carlsson Kendall Pris: 69 kr ”Att förstå och arbeta med ADHD” är en lättläst bok som beskriver de svårigheter som elever med ADHD har i vardagen med fokus på skolsituationen. Boken innehåller många exempel och handfasta...
Elever med svag teoretisk begåvning

Elever med svag teoretisk begåvning

Publicerad: 2015 Författare: Gunilla Carlsson Kendall Pris: 69 kr Det finns en stor variation i förmågan att tänka abstrakt och teoretiskt och detta påverkar hur lätt och snabbt elever kan ta till sig kunskap. Kraven på denna förmåga har ökat mycket, både i skolan och...
Utmaningar i förskolan. Att förebygga problemskapande beteenden

Utmaningar i förskolan. Att förebygga problemskapande beteenden

Författare: David Edfelt Publicerad: 2015-06-15 Pris: 260 kr Antal sidor: 248 För många barn innebär vardagliga situationer och rutiner i förskolan mycket stora utmaningar. Nyckeln till att hjälpa dessa barn är rätt kunskap hos pedagogerna. Boken Utmaningar i...
Lågaffektivt bemötande

Lågaffektivt bemötande

Redaktörer: Axel Chipumbu Havelius Författare: Amelie Bergendorff Fristedt, Maria Bühler, David Edfelt, Tina Emet, Bo Hejlskov Elvén, Annica Kosner, Erik Rova, Anton Sjögren, Carita Li Smyth och Terese Österholm Publicerad: 2016-11-30 Pris: 275 kr Antal sidor: 200...