Tydliggörande pedagogik i förskolan

Tydliggörande pedagogik i förskolan

Författare: David Edfelt, Cajsa Jahn, Malin Reuterswärd och Anna Sjölund Publicerad: 2019-03-05 Antal sidor: 176 Barns utveckling sker i olika takt, de lär sig genom sina sinnen och är behjälpta av en tydlig pedagogisk plan för dagens alla stunder. I den här boken...