Podcast: Relatera mera

Podcast: Relatera mera

Om vuxnas kommunikation och konflikthantering med barn och unga. Samtal mellan författarna David Edfelt (psykolog) och Petra Krantz Lindgren (beteendevetare). Spotify Podcaster Soundcloud Stitcher
Få familjen att funka

Få familjen att funka

Författare: David Edfelt, Cajsa Jahn, Malin Reuterswärd, och Anna Sjölund Publicerad: 2021-01-25 Antal sidor: 167 Alla barn misslyckas ibland med att sitta stilla och koncentrera sig, klara av nya situationer, kontrollera sina impulser eller förstå vad andra tänker...
Försenad utveckling

Försenad utveckling

Författare: Gunilla Karlsson Kendall Publicerad: 2020-12-14 Antal sidor: 80 Vad kan förskolan göra för att hjälpa barn med försenad utveckling? En del barn har en generell utvecklingsförsening som kommer att visa sig tydligare ju äldre barnet blir. Med generell menas...
Svårigheter med socialt samspel

Svårigheter med socialt samspel

Författare: Gunilla Karlsson Kendall Publicerad: 2020-08-18 Antal sidor: 72 Svårigheter med socialt samspel är ett tecken på autism, men även andra barn kan ha svårt att samspela med andra människor på ett ömsesidigt sätt. Hur ska du som pedagog veta vad som är vad? I...
Autism och ADHD i fritidshemmet

Autism och ADHD i fritidshemmet

Författare: Cajsa Jahn, Malin Reuterswärd, David Edfelt och Anna Sjölund Publicerad: 2020-06-12 Antal sidor: 172 Hur kan vi förstå och kompensera för nedsatta funktionsförmågor och skapa struktur, förutsägbarhet och förståelse för sammanhang för eleverna på fritids?...
Värt att veta om koncentrationssvårigheter

Värt att veta om koncentrationssvårigheter

Författare: Gunilla Karlsson Kendall Publicerad: 2020-04-22 Antal sidor: 72 Vad kan förskolan göra för att hjälpa barn som har svårt att stanna upp och koncentrera sig? I boken får du en beskrivning av hur koncentrations-svårigheter kan se ut och vad sådana...
Podcast: David och Bo pratar pedagogik

Podcast: David och Bo pratar pedagogik

Psykologerna David Edfelt och Bo Hejlskov Elvén pratar om pedagogik, skolan, förskolan, föräldraskap, barnuppfostran, LSS, npf, psykologi och inte minst lågaffektivt bemötande. Forskningsbaserad kunskap om barn och hur vi handskas med dem. Spotify Podcaster Soundcloud...