Få familjen att funka

Få familjen att funka

Författare: David Edfelt, Cajsa Jahn, Malin Reuterswärd, och Anna Sjölund Publicerad: 2021-01-25 Antal sidor: 167 Alla barn misslyckas ibland med att sitta stilla och koncentrera sig, klara av nya situationer, kontrollera sina impulser eller förstå vad andra tänker...
Försenad utveckling

Försenad utveckling

Författare: Gunilla Karlsson Kendall Publicerad: 2020-12-14 Antal sidor: 80 Vad kan förskolan göra för att hjälpa barn med försenad utveckling? En del barn har en generell utvecklingsförsening som kommer att visa sig tydligare ju äldre barnet blir. Med generell menas...
Svårigheter med socialt samspel

Svårigheter med socialt samspel

Författare: Gunilla Karlsson Kendall Publicerad: 2020-08-18 Antal sidor: 72 Svårigheter med socialt samspel är ett tecken på autism, men även andra barn kan ha svårt att samspela med andra människor på ett ömsesidigt sätt. Hur ska du som pedagog veta vad som är vad? I...
Värt att veta om koncentrationssvårigheter

Värt att veta om koncentrationssvårigheter

Författare: Gunilla Karlsson Kendall Publicerad: 2020-04-22 Antal sidor: 72 Vad kan förskolan göra för att hjälpa barn som har svårt att stanna upp och koncentrera sig? I boken får du en beskrivning av hur koncentrations-svårigheter kan se ut och vad sådana...