Svårigheter med socialt samspel

Svårigheter med socialt samspel

Författare: Gunilla Karlsson Kendall Publicerad: 2020-08-18 Antal sidor: 72 Svårigheter med socialt samspel är ett tecken på autism, men även andra barn kan ha svårt att samspela med andra människor på ett ömsesidigt sätt. Hur ska du som pedagog veta vad som är vad? I...
Autism och ADHD i fritidshemmet

Autism och ADHD i fritidshemmet

Författare: Cajsa Jahn, Malin Reuterswärd, David Edfelt och Anna Sjölund Publicerad: 2020-06-12 Antal sidor: 172 Hur kan vi förstå och kompensera för nedsatta funktionsförmågor och skapa struktur, förutsägbarhet och förståelse för sammanhang för eleverna på fritids?...
Värt att veta om koncentrationssvårigheter

Värt att veta om koncentrationssvårigheter

Författare: Gunilla Karlsson Kendall Publicerad: 2020-04-22 Antal sidor: 72 Vad kan förskolan göra för att hjälpa barn som har svårt att stanna upp och koncentrera sig? I boken får du en beskrivning av hur koncentrations-svårigheter kan se ut och vad sådana...

Podcast: David och Bo pratar pedagogik

Psykologerna David Edfelt och Bo Hejlskov Elvén pratar om pedagogik, skolan, förskolan, föräldraskap, barnuppfostran, LSS, npf, psykologi och inte minst lågaffektivt bemötande. Forskningsbaserad kunskap om barn och hur vi handskas med dem. Finns där poddar finns, till...

Funkarna

De tio Funkarna är figurer som kan hjälpa vuxna att ställa frågor till barn och förklara det som händer i vardagen, och hjälpa barnen att ställa frågor till den vuxne. De kan också hjälpa vuxna att öka barns förståelse för sina egna och andras känslor, tankar och...
Funkarna

Funkarna

Funkarguide Författare: Anna Sjölund, David Edfelt, Cajsa Jahn och Malin Reuterswärd Publicerad: 2020-01-23 Pris: 79 kr Antal sidor: 40 I den här guiden möter du tio figurer som underlättar vardagen och gör barns röster hörda. Du får konkreta exempel på hur du kan...
Autism och ADHD i gymnasiet

Autism och ADHD i gymnasiet

Tydliggörande pedagogik Författare: David Edfelt, Annelie Karlsson, Ann Lindgren och Anna Sjölund Publicerad: 2019-08-12 Antal sidor: 208 Alla förväntas gå gymnasiet, men en stor grupp misslyckas med att ta sin examen. För många beror det på svårigheter i planeringen...