Podcast: David och Bo pratar pedagogik

Psykologerna David Edfelt och Bo Hejlskov Elvén pratar om pedagogik, skolan, förskolan, föräldraskap, barnuppfostran, LSS, npf, psykologi och inte minst lågaffektivt bemötande. Forskningsbaserad kunskap om barn och hur vi handskas med dem. Finns där poddar finns, till...

Funkarna

De tio Funkarna är figurer som kan hjälpa vuxna att ställa frågor till barn och förklara det som händer i vardagen, och hjälpa barnen att ställa frågor till den vuxne. De kan också hjälpa vuxna att öka barns förståelse för sina egna och andras känslor, tankar och...
Funkarna

Funkarna

Funkarguide Författare: Anna Sjölund, David Edfelt, Cajsa Jahn och Malin Reuterswärd Publicerad: 2020-01-23 Pris: 79 kr Antal sidor: 40 I den här guiden möter du tio figurer som underlättar vardagen och gör barns röster hörda. Du får konkreta exempel på hur du kan...
Autism och ADHD i gymnasiet

Autism och ADHD i gymnasiet

Tydliggörande pedagogik Författare: David Edfelt, Annelie Karlsson, Ann Lindgren och Anna Sjölund Publicerad: 2019-08-12 Antal sidor: 208 Alla förväntas gå gymnasiet, men en stor grupp misslyckas med att ta sin examen. För många beror det på svårigheter i planeringen...
Tydliggörande pedagogik i förskolan

Tydliggörande pedagogik i förskolan

Författare: David Edfelt, Cajsa Jahn, Malin Reuterswärd och Anna Sjölund Publicerad: 2019-03-05 Antal sidor: 176 Barns utveckling sker i olika takt, de lär sig genom sina sinnen och är behjälpta av en tydlig pedagogisk plan för dagens alla stunder. I den här boken...