På grund av pågående epidemi erbjuds utbildning i Griffiths III på distans. Kursen ges via Zoom och antalet deltagare är begränsat för att det ska vara möjligt att ställa frågor. Deltagande förutsätter att man har tillgång till materialet. Utbildningen genomförs vid två tillfällen för att deltagarna ska kunna prova materialet mellan tillfällena. För att verkligen lära sig administrera testet behövs träning. Kursen riktar sig till er som vill komma in i hur materialet ska ges och hur det kan användas. Mer information och anmälan hittar du här