Användarvillkor och regler för provivus.se

Här hittar du specifik information om vår webbplats. Genom att gå in på och nyttja webbplatsen anses du ha accepterat våra användarvillkor. Provivus AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra användarvillkoren, uppdatera eller ändra webbplatsen samt avbryta eller på annat sätt begränsa användandet av den.

För dig som är extra intresserad av våra villkor finns även följande information:
Hur vi använder dina uppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
På provivus.se använder vi cookies, klicka här får att läsa mer.

Produkter och tjänster på webbplatsen
De produkter eller tjänster som marknadsförs eller tillhandahålls via webbplatsen är i vissa fall inte tillgängliga för alla besökare eller marknader. Provivus AB har ingen skyldighet att förklara varför avvikelser kan förekomma.
Skulle villkor för de produkter eller tjänster som presenteras på webbplatsen vara oförenliga med webbplatsens användarvillkor gäller produktens eller tjänstens villkor framför webbplatsens användarvillkor.

Ansvarsbegränsning
Material på webbplatsen är avsedd endast som allmän information. Informationen är inte alltid uttömmande och fullt uppdaterad. Felskrivningar samt tekniska brister kan ibland förekomma.

Trots hög ambition kan vi inte garantera att webbplatsen är fri från virus och andra skadliga komponenter. Provivus AB ansvarar inte för skada som direkt eller indirekt orsakats av användningen av webbplatsen.

Rätt att använda material på webbplatsen m m
Provivus AB´s varumärke eller tjänster får ej användas av annan än den som godkänts av Provivus AB. Varumärke eller tjänst får inte heller användas på så sätt att det i en sökmotor uppkommer som ”felaktig träff”.

Texter och bilder på webbplatsen är i vissa fall upphovsrättsligt skyddade. Det är inte tillåtet att mångfaldiga, sprida eller på annat sätt tillgängliggöra upphovsrättsskyddat material utan medgivande från rättighetsinnehavaren.

Rätt att länka till och från webbplatsen
Provivus AB ansvarar inte för länkar från webbplatsen till externa webbplatser eller de externa webbplatsernas innehåll eller funktionalitet.
Länkning från annan webbplats till Provivus AB´s webbplats är tillåten. Länken får dock inte förvanska eller förfela resultatet på Provivus ABs´s webbplats. Vid länkning måste det alltid tydligt framgå att materialet hämtats på Provivus AB´s webbplats.

Tolkning och tillämpning av dessa Användarvillkor ska ske enligt svensk lag.

Ansvarig för webbplatsen är Provivus AB.

Kontakt
Provivus AB, Hudiksvallsgatan 3, 113 30 Stockholm
Tel: 070–795 41 04
Skicka ett e-postmeddelande

Aktuellt

Nya kursdatum för Griffiths och SON

Nu finns nya kursdatum för både Griffiths och SON i november. Kurserna kommer att hållas digitalt under hösten. Båda kurserna kan också ges som uppdragsutbildningar. Är ni intresserade av det i er region, er arbetsgrupp eller er kommun: hör av er så kan vi diskutera...

läs mer

Tänka snabbt, tänka långsamt, tänka nytt?

För några år sedan fick vi ett mail från en rektor vi jobbat med tidigare. Hon skrev: ”Kan ni komma och hålla en VIS- utbildning i min nya skola? Det var först efter jag lämnade min gamla som jag förstod vilken effekt utbildningen hade haft hos oss och nu vill jag...

läs mer