VÅRA KURSER

Provivus anordnar föreläsningar och utbildningar i förskolan och skolan med fokus på verksamma strategier som hjälper pedagogisk personal att hantera barn och ungdomar i olika typer av svårigheter i vardagen. Vi har flera års erfarenhet av att utbilda skol- och förskolepersonal. Du kan läsa mer om våra främsta utbildningar "Verksamt i skolan" (VIS) samt "Verksamt i förskolan" (VIF) nedan. 

 

Föreläsningar

Vi har såväl öppna föreläsningar som uppdragsutbildningar med olika teman. Kontakta oss gärna om ni önskar en föreläsning för er verksamhet. Vi har ett stort antal olika ämnen och kan anpassa föreläsningen så att den passar er verksamhet.  ​

Här kan du se aktuella föreläsningar.

 

Kurser

Verksamt i skolan

Målet med utbildningen är att ge pedagogisk personal verksamma strategier för att bemöta elever med problemskapande beteende, att ge ökad kunskap om elever med specifika svårigheter samt att erbjuda en möjlighet för personalen att utbyta och diskutera erfarenheter med andra kollegor. Kursen fokuserar på arbete med praktiska tekniker för att skapa en gynnsam miljö för eleverna, påverka deras beteende genom att förhålla sig strategiskt till situationer som uppstår och hur man planerar tillsammans med eleven i klassrummet och på rasten.  

Ladda hem broschyren

Verksamt i förskolan

Variationen i en barngrupp på förskolan kan vara mycket stor och vissa barn behöver längre tid på sig än andra för att lära sig nödvändiga färdigheter. Verksamt i förskolan är en kurs för pedagogisk personal som fokuserar på vad personalen kan göra för att stötta barnens utveckling och hur vi kan tala med föräldrarna om det vi ser på förskolan. 

Ladda hem broschyren

Ta del av Provivus nyheter!

Skriv upp dig på vår e-post lista.