TIDEN

En del elevers känsla för tid är inte lika välutvecklad som andra elevers. De kan ha svårare för vad innebörden av kvart, två minuter eller två veckor är och kan ha svårt att planera sin vardag trots att de kommit upp i åren. Deras oförmåga kan skapa irritation och det är inte ovanligt att andra kan tycka att de är oansvariga och själviska när de gång på gång kommer för sent, trots upprepade påpekanden. Att i detta läge hjälpa eleven med påminnelser eller strategier kan vara det som förändrar situationen. När de gemensamma ringklockorna försvunnit på skolorna har problemet med att komma in efter rasten ökat. Många lärare vittnar om att de har elever som regelmässigt kommer för sent och som t ex som har svårt att veta om det är möjligt att sätta igång ett jättekojbygge på 10-minutersrasten eller inte. Det kan också handla om äldre elever som inte har en känsla för hur lång tid det tar att hämta böcker och ta sig till ett klassrum i andra änden av skolan och därför ständigt dyker för upp sent.

Välj en kategori för att läsa tipsen

Struktur och rutiner
Miljö
Hjälpmedel
Vad du som förälder kan göra
Vad pedagogen kan göra
Vad du som elev kan göra
Fler tips
Tid och tidsuppfattning
SAKER

Att skapa tydlighet i vardagen genom en god struktur och goda rutiner är a och o för att kunna hålla ordning på sina saker. Även filerna i datorn behöver vara organiserade på ett bra sätt så att det är lätta att finna. En del barn och ungdomar kan förvåna med sin ordningsamhet och andra med att ingenting tycks vara där man skulle vilja att de var eller åtminstone hoppas att det var. Var sak på sin plats är lättare sagt än gjort. Barn och ungdomar som saknar förmåga att hålla ordning behöver få hjälp med att skapa struktur och rutiner att ta till innan kaos uppstått.

Välj en kategori för att läsa tipsen

Hjälpmedel
Struktur och rutiner
Miljö
Vad pedagogen kan göra
Vad du som elev kan göra
Vad du som förälder kan göra
Fler tips
Att hålla reda på sina saker
KONCENTRATION

Skolsituationen ställer stora krav på koncentrationsförmågan och det är därför som elever med ADHD ofta underpresterar i skolan. För att ta in ny information behöver vi kunna fokusera på det vi ska komma ihåg och inte avledas av annat som händer runt omkring. I arbetsminnet håller vi kvar information medan vi bearbetar den och för att vi ska kunna hålla många olika informationsenheter aktuella samtidigt behöver vi kunna sovra bort allt ovidkommande. Koncentrationsförmågan hänger nära samman med intresse, förståelse och motivation. För elever med stora koncentrationssvårigheter kan det vara så att de klarar av att vara fokuserade då de får vara aktiva och göra sådant de själva tycker är roligt och intressant men upplever det som omöjligt när uppgiften är svår och mentalt krävande.

Välj en kategori för att läsa tipsen

Struktur och rutiner
Miljö
Hjälpmedel
Vad pedagogen kan göra
Vad du som elev kan göra
Vad du som förälder kan göra
Fler tips
Koncentrationssvårigheter
SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE

Eget arbete, forskningsuppgifter och projektarbeten är exempel på komplexa uppgifter som elever arbetar med i skolan. För en del elever kan det vara nog så knepigt att göra en längre läxa som kräver att man sitter ner vid ett antal tillfällen och som ska vara klar till en viss dag eller att plugga inför ett prov. Elever som har svårt med de exekutiva funktionerna har ofta större svårigheter än andra att få skolarbetet att fungera. Det finns idag större krav att kunna organisera och ta ansvar för sitt eget lärande än det fanns förr. För elever med svårigheter kan det vara besvärligt att tänka igenom och få grepp om en uppgift och detta påverkar motivationen. Det är lätt gjort att betrakta uppgiften som omöjlig att lösa om man inte genast ser hur man ska gå tillväga. Många elever med neuropsykiatrisk problematik underpresterar i skolan på grund av svårigheter att hantera problemlösning. Att hjälpa eleven att komma på och träna strategier för problemlösning är en viktig hjälp till självhjälp.

Välj en kategori för att läsa tipsen

Struktur och rutiner
Miljö
Hjälpmedel
Pedagogiska tips
Vad pedagogen kan göra
Vad du som elev kan göra
Vad du som förälder kan göra
Fler tips
Komplexa uppgifter
KÄNSLOR

Att hantera sina känslor är också en del av förmågan att styra sig själv. För elever med låg frustrationstolerans finns det en mängd utmaningar under en skoldag. Trångt i kapprum och korridorer, att stå i kö i matsalen och att behöva vänta på sin tur, fri lek och umgänge med kamraterna, en blick eller min som man upplever negativ kan vara svårt att hantera för vissa. En del barn får affektutbrott som suger musten både ur dem själva och ur personalen. Det finns en hel del man kan göra för att hjälpa barn med den här typen av problematik, både för att förebygga och hantera den uppkomna situationen.

Välj en kategori för att läsa tipsen

Struktur och rutiner
Miljö
Hjälpmedel
Vad pedagogen kan göra
Vad du som elev kan göra
Vad du som förälder kan göra
Fler tips
Allmänt om känslor
SOCIALA SITUATIONER

En del elever har stora problem med att få det sociala samspelet med kamrater att fungera. För vissa är det svårt att tolka andra människors signaler. Detta kan bero på att man har genuina svårigheter att förstå att andra tänker annorlunda än man själv gör. För andra handlar det mer om att hinna bromsa sig själv tillräckligt mycket för att ha tid att lägga märke till andras vilja. För de elever som har låg frustrationströskel kan det bli omöjligt att låta bli att reagera, även på sådant som andra rycker på axlarna åt. Hur kan man hjälpa elever i det sociala samspelet med andra? Vad kan vi göra för att minska risken för och förebygga affektutbrott? Hur kan man hjälpa både enstaka elever och grupper att öka den sociala kompetensen?

Välj en kategori för att läsa tipsen

Struktur och rutiner
Miljö
Hjälpmedel
Vad pedagogen kan göra
Vad du som elev kan göra
Vad du som förälder kan göra
Pedagogiska tips
Fler tips
Allmänt om sociala situationer
Ta del av Provivus nyheter!

Skriv upp dig på vår e-post lista.