KÄNSLOR - VAD PEDAGOGEN KAN GÖRA

Att ha en positiv relation till eleven där denna känner sig trygg och omtyckt av de vuxna, är viktigt för de elever som lätt hamnar i affekt. De som helt tappar fattningen av sådant som andra elever klarar, behöver både förståelse och hjälp att hantera sina känslor. 

Förståelse för individens känslomässiga reaktioner

Elever som har svårt att hantera sina känslomässiga reaktioner kan lätt hamna i en ond cirkel av förebråelser, tillsägelser och motreaktioner. Att ha en bra relation till eleven är A och O. Om man inte har en bra relation behöver den stärkas. Att ge eleven positiv uppmärksamhet i situationer där det inte är problem är en enkel men effektiv strategi. Det ger ofta förvånandsvärt snabba resultat.

Förståelse

Har du en elev som har svårt att hantera sina affekter är det viktigt att göra en kartläggning. Ta reda på vilka situationer som är kritiska, där risken är stor att det blir problem. Ta hjälp av föräldrar och andra pedagoger som känner eleven väl för att hitta strategier som de har erfarenhet av fungerar. Vet du vilka situationer som är kritiska är det lättare att vara steget före. Undvik att eleven misslyckas inför sina kamrater.

Kartlägg de positiva situationerna också!

Att ta reda på i vilka situationer det fungerar bra är också viktigt och kan ge idéer till sådant som man kan göra mer av. 

Bemötande

De vuxnas bemötande av elever som lätt hamnar i affekt påverkar hur situationen utvecklar sig. Krav kan leda till en upptrappning som kan leda till ett utbrott. I sådana situationer är det ofta möjligt att påverka händelseutvecklingen genom att själv vara flexibel. Det kan handla om att kompromissa eller hitta alternativa aktiviteter. För en del elever kan det behövas lite tid att gå från en situation till en annan.

Hantera konflikter mellan elever 

Försök behålla ditt lugn - annars finns det en risk att du bidrar till den upphetsade stämningen. Låt eleverna lugna sig innan ni börjar reda ut vad som hänt.

En del elever har efter ett utbrott inte någon klar bild av förloppet. "Jag vet inte" kan vara det sannaste svaret på frågan "Varför?" Undvik "varför"-frågor och prata istället om vad som hänt, hur eleven uppfattade det som hände osv. Det är viktigt att inte vara klandrande, undervisande eller förmanande utan mer intresserad och nyfiken.

PRAKTISKA TIPS

Är viktigt att skapa en relation med den person som man sedan ska gå in och hjälpa i en konflikt.
Minska stressande situationer.
Försöka lära eleverna en strategi för att hantera sina känslor som de kan använda i akuta situationer.
Överenskom om ett "kontrakt" med eleven att t ex gå ut när han/hon behöver det, gå och ta ett glas vatten om det är nödvändigt.
Arbeta förebyggande för att bygga upp en klasstämning och ett schysst förhållningssätt gentemot varandra.
Olika övningar i svenska - ge dem ett rikt språk för att de ska kunna uttrycka känslor.
Rollekar, charader, drama, rollspel med olika situationer som visar "känsloalternativ", först med pedagoger, sedan även involvera eleverna.
Använd bilder, tecken, sociala berättelser.
Överenskommelser om vad eleven ska göra när affekterna rusar, t ex gå till en spec bänk i korridoren, gå till en vuxen, eller något annat.
Att förstå eleven är nyckeln till ett bra samtal om hur eleven upplever situationer och jobbiga händelser.

RESURSER

Läs mer om KÄNSLOR
Ta del av Provivus nyheter!

Skriv upp dig på vår e-post lista.