SAKER - MILJÖ

Fördelen med att ha bestämda platser för saker är att man inte behöver ägna energi åt att försöka hitta dem.

I de yngre åldrarna är det vanligt att man har bestämda platser för skolmaterial, kläder och andra saker men många äldre elever skulle vara hjälpta av det. Överskådligt och att det är lätt att hitta bland sakerna är viktigt.

Bänkar med lock?

Efter att ha haft bord där flera elever suttit tillsammans och haft lådor att förvara saker i återgår nu vissa skolor till bänkar med lock. En del tycker att detta gör att eleverna bättre håller ordning. Vill man ha en högre grad av flexibilitet behöver man också vara noggrannare med stödet till dem som har svårt med att hålla reda på saker och ting. Att alla ska gå till sina lådor och hämta saker skapar en rörelse som i vissa klassrum fungerar bra men i andra leder till kaos. För vissa elever blir detta ännu ett moment som bryter av och leder till att koncentrationen på uppgiften störs.

Skåp i korridoren

Elever som ska gå mellan olika klassrum skåpet som sin fasta punkt. Saker som förvaras där ska hämtas vid rätt tidpunkt. Då skåpet kan finnas på en annan plats än där klassrummet ligger blir det några minuters promenad dit och det är lätt att bli avledd på vägen. Att ha svårt att komma ihåg alla saker man ska ha med kan leda till många promenader och att hålla reda på nyckeln till skåpet kan också vara svårt. Hemklassrum underlättar för elever som har svårt för att hålla reda på sina saker.

Vad är det i miljön som är svårt?

Ibland behöver man fundera över vad i miljön som är för svårt. Elever med koncentrationssvårigheter blir lätt avledda och promenaden genom klassrummet fram till lådan kan leda till att eleven inte längre minns vad det var som skulle hämtas. Om sakerna finns nära platsen där man sitter kan  det vara lättare att hämta det som behövs utan att det blir ett avbrott. För mycket material framme kan också vara avledande och koncentrationsstörande. Att sitta bredvid ett fönster där det finns mycket att titta på eller på en plats där man hör vad som händer på andra sidan väggen kan vara störande för många och omöjligt att handskas med för en elev med koncentrationssvårigheter. Vad som är "en bra plats" kan variera från elev till elev. För en del elever som har svårt att koncentrera sig kan möjligheten att gå mellan bordet och lådan vara en möjlighet att röra sig på ett sätt som är ok. Med hjälpmedel som hörselkåpor eller skärmar kan man också skapa miljöer som fungerar bättre.

PRAKTISKA TIPS

En egen plats i varje rum.
Mobiler ska vara avstängda (inte ens på ljudlöst)
Ordning: mappar, färgkoder, plastfickor
Ge tid för att städa undan innan lektionen är slut
Egna listor vid sin bänk, vad som ska med
Bilder och text på lådor och plats på hyllor för att visa var alla saker ska vara.
I gymnastiken har man lappar så att barnen ska veta var kläderna ska hängas eller läggas och på så vis blir det möjligt för eleven så att de får alla saker med sig därifrån också.
Läraren förvarar bok, penna mm
Städa varje fredag! Ha en extra korg på kroken där mössan och vantarna kan ligga. Ge dem tid att städa undan innan lektionen är slut.
Utlåningskläder i gympan

RESURSER

Läs mer om SAKER
Ta del av Provivus nyheter!

Skriv upp dig på vår e-post lista.