Portal för pedagoger
AKTUELLT FRÅN PROVIVUS
Utmaningar i förskolan - att förebygga problemskapande beteenden av David Edfelt
För många barn innebär vardagliga situationer och rutiner i förskolan mycket stora utmaningar. Nyckeln till att hjälpa dessa barnär rätt kunskap hos pedagogerna. Boken ger dig råd om hur förskolan, utifrån en ökad förståelse för barnen och de situationer som utmanar, kan arbeta systematiskt för att skapa en positiv och utvecklande tillvaro. Budskapet är att det alltid finns skäl till ett problemskapande beteende men också lösningar.Utifrån sina egna erfarenheter och reflektioner efter möten med barn, föräldrar, pedagoger och vårdpersonal delar författaren med sig av konkreta idéer och tips. Samtidigt är boken förankrad i forskning och förskolans styrdokument. Se mer under publicerat.
Elever med neuropsykiatriska svårigheter - vad gör vi och varför? Gunilla Carlsson Kendall Studentlitteratur ISBN: 9789144057040
Att hitta rätt hjälp för elever med neuropsykiatriska svårigheter är en viktig uppgift för skolan, men hur ska man veta vad som är rätt? Medicinska diagnoser ger inte svar på frågan men att förstå vilka grund läggande svårigheter som ligger bakom diagnoserna kan underlätta. I Elever med neuropsykiatriska svårigheter - vad gör vi och varför? kopplas kunskap från det neurovetenskapliga kunskapsområdet samman med de konkreta svårigheter som många elever upplever i skolan i dag.
Elever med svag teoretisk begåvning. Gunilla Carlsson Kendall Natur och Kultur ISBN 9789127442139
Det finns en stor variation i förmågan att tänka abstrakt och teoretiskt och detta påverkar hur lätt och snabbt elever kan ta till sig kunskap. Kraven på denna förmåga har ökat mycket, både i skolan och i arbetslivet. Alla elever har inte samma förutsättningar från början – men de måste ändå få samma möjlighet att utvecklas så bra som möjligt. För att kunna ge alla möjligheter att utvecklas är det viktigt att förstå elevens förutsättningar och kunna ge stöd utifrån behov. Boken tar upp hur svårigheterna kan te sig, vad man kan göra för att stötta eleverna och tänka på i undervisningen.
Nycklar till lärande
"Nycklar till lärande" är ett heldagsseminarium anordnat av Kogita. Under dagen kommer ni få höra Anna Sjölund att prata om autismpedagogik, Felix Gyllenstig Serrao ge tips på hur man kan använda Minecraft i undervisningen, Helena Wallberg kommer vända och vrida på begreppet inkludering, Gunilla Carlsson Kendall kommer att prata om ADHD och elever med svag teoretisk begåvning, och skolläkare Kristina Bähr kommer att prata om hjärnan i skolan. Dagen har ett tvärprofessionellt upplägg och vänder sig till alla som jobbar i skolan eller bara vill lära sig mer om elever med inlärningsutmaningar. Mer information och anmälan: www.nycklartilllärande.se
Studiematerial till Utmaningar i förskolan
Nu finns den efterfrågade Studiehandledningen till Utmaningar i förskolan. Se under menyn Publicerat.
Ny Blogg från Provivus
Ny blogg från Provivus om neuropsykologi i mötet med skola, förskola och andra verksamheter. Här kommer vi utveckla våra tankar om hur vi kan förstå och vad vi kan göra i vardagens utmaningar. Här finns bloggen: http://provivus.blogspot.se
David Edfelt föreläser på språkförskolekonferensen, 2 sept.
Konsten att styra sig själv. Under publicerat -> Visa tryckta häften/övriga publikationer finns åhörarkopiorna till 2016-09-09

Publicerat

Provivus har publicerat texter i flera olika sammanhang, såväl böcker och rapporter som tidningsartiklar och häften med tips till föräldrar, barn och lärare. Missa inte websiten Tipsbanken med hundratals tips till pedagoger, föräldrar och elever. En ingång finns på första sidan, längst upp till vänster. Snubbeltråden finns tillgänglig både i en tryckt version och som PDF och den tryckta versionen kan beställas här nedan.

Visa tryckta häften / övriga publikationer
Studiematerial till Utmaningar i förskolan
 • Publicerad: 2016-05-15
 • Författare: David Edfelt
 • Pris: 0
Flera kommuner och förskolor har efterfrågat ett studiematerial till boken. Frågorna som kan diskuteras är förstås många men jag har plockat ut ett antal som jag anser är centrala. Det blev åtta områden. Lycka till! Mvh David Edfelt
Studiematerialet
Utmaningar i förskolan. Att förebygga problemskapande beteenden
 • Publicerad: 2015-06-15
 • Författare: David Edfelt
 • Pris: 250 kr
För många barn innebär vardagliga situationer och rutiner i förskolan mycket stora utmaningar. Nyckeln till att hjälpa dessa barn är rätt kunskap hos pedagogerna. Boken Utmaningar i förskolan – Att förebygga problemskapande beteenden ger råd om hur förskolan, utifrån en ökad förståelse för barnen och de situationer som utmanar, kan arbeta systematiskt för att skapa en positiv och utvecklande tillvaro. Budskapet är att det alltid finns skäl till ett problemskapande beteende men också lösningar. Utifrån sina egna erfarenheter och reflektioner efter möten med barn, föräldrar, pedagoger och vårdpersonal delar författaren David Edfelt med sig av konkreta idéer och tips. Samtidigt är boken förankrad i forskning och förskolans styrdokument. Utmaningar i förskolan vänder sig främst till förskollärare och förskolechefer, men kan också inspirera föräldrar och andra som möter yngre barn i sitt yrke. Till boken finns också ett studiematerial, se ovan för länk. 248 sidor. Utgivningsår: 2015. ISBN: 72059863
Beställ boken hos Gothia Fortbildning
Elever med neuropsykiatriska svårigheter - vad gör vi och varför?
 • Publicerad: 2015
 • Författare: Gunilla Carlsson Kendall
 • Pris:
Att hitta rätt hjälp för elever med neuropsykiatriska svårigheter är en viktig uppgift för skolan, men hur ska man veta vad som är rätt? Medicinska diagnoser ger inte svar på frågan men att förstå vilka grund läggande svårigheter som ligger bakom diagnoserna kan underlätta. I Elever med neuropsykiatriska svårigheter - vad gör vi och varför? kopplas kunskap från det neurovetenskapliga kunskapsområdet samman med de konkreta svårigheter som många elever upplever i skolan i dag. Teoretiska resonemang kombineras med praktiska tips och förslag till diskussionsämnen för arbetslag i skolan. Författaren beskriver bland annat vikten av att känna till hur de exekutiva funk tionerna - förmågan att styra och organisera sig själv - utvecklas för att förstå vilka utmaningar som elever med neuropsykiatriska svårigheter kan möta. Elever med neuropsykiatriska svårigheter - vad gör vi och varför? har både en praktisk och en teoretisk del, där ambitionen är att den teoretiska delen ska bistå med förklaring till varför de praktiska insatserna hjälper. Konkreta situationer kräver konkreta strategier. Boken riktar sig till pedagoger, skolledare och andra yrkesgrupper som vill utveckla skolans verksamhet för att kunna erbjuda optimalt stöd för alla elevers utveckling. Även andra som vill förstå mer om varför elever med svårigheter så lätt hamnar i svårigheter i skolan bör läsa denna bok.
Beställ boken hos Studentlitteratur
Elever med svag teoretisk begåvning
 • Publicerad: 2015
 • Författare: Gunilla Carlsson Kendall
 • Pris:
Det finns en stor variation i förmågan att tänka abstrakt och teoretiskt och detta påverkar hur lätt och snabbt elever kan ta till sig kunskap. Kraven på denna förmåga har ökat mycket, både i skolan och i arbetslivet. Alla elever har inte samma förutsättningar från början – men de måste ändå få samma möjlighet att utvecklas så bra som möjligt. För att kunna ge alla möjligheter att utvecklas är det viktigt att förstå elevens förutsättningar och kunna ge stöd utifrån behov. Boken tar upp hur svårigheterna kan te sig, vad man kan göra för att stötta eleverna och tänka på i undervisningen.
Beställ boken hos Natur och Kultur
Förstå och arbeta med ADHD
 • Publicerad: 2012
 • Författare: Gunilla Carlsson Kendall
 • Pris: 67 kr
"Att förstå och arbeta med ADHD" är en lättläst bok som beskriver de svårigheter som elever med ADHD har i vardagen med fokus på skolsituationen. Boken innehåller många exempel och handfasta strategier som kan användas i den vanliga skolvardagen. Konkreta tips och idéer kommer från pedagoger som deltagit i våra utbildningar under årens lopp och är av de slaget att de lätt kan införlivas i rutinerna.
Beställ boken hos Natur & Kultur
Snubbeltråden
 • Publicerad: 2011
 • Författare: Gunilla Carlsson Kendall
 • Pris: 20 kr/styck + moms (6%) och frakt
Snubbeltråden är skriven av Gunilla Carlsson Kendall för barn och ungdomar med diagnoser som ADHD och ADD. För många är diagnosen svår att förstå – vad betyder den och varför har just jag fått den? Hur är det för mig och vad kan vara till hjälp? Tips och idéer att prova både hemma och i skolan.
Ladda hem PDF Beställ häftet här
Att lyckas - trots koncentrationssvårigheter
 • Publicerad: 2008
 • Författare: Gunilla Carlsson Kendall och Ingegerd Ohlson
 • Pris: Slut på förlaget. Går därför inte att få tag på nu.
"Att lyckas - trots koncentrations-svårigheter" riktar sig till barn och ungdomar i skolåldern med ADHD. Syftet med häftet är att hjälpa barn och ungdomar att bli medvetna om vilka svårigheter de själva har och vad de kan göra. Häftet innehåller "checklistor" samt tips och tricks som man kan använda tillsammans med lärare eller föräldrar. Slut på förlaget.
Provivus AB - Föreläsningar, utbildningar, handledning och utredning av psykologerna David Edfelt och Gunilla Carlsson Kendall
Admin