Öppna föreläsningar

 

Vi föreläser på många orter runt om i landet. Här är ligger de samlade under respektive ort. Kika efter om det finns någon som du är intresserad av. Föreläsningarna kan också ges som uppdragsutbildningar.

Gävle

 

21/9, 13-16. Att lyckas som resurspedagog i skolan med David Edfelt. Målgrupp: Resurspedagoger/elevassistenter. Läs mer.

 

21/9, 18-21. Lågaffektivt bemötande i förskolan med David Edfelt. Målgrupp: Förskolepersonal. Läs mer.

 

Göteborg

 

14/9, 8-16. Konferens: Förstelärare 2017. Gunilla Carlsson Kendall medverkar. Läs mer.

 

2/10, 13-16. Att lyckas som resurspedagog i skolan med David Edfelt. Målgrupp: Resurspedagoger/elevassistenter. Läs mer.

 

2/10, 18-21. En utmanande vardag i förskolan med David Edfelt. Målgrupp: Förskolepersonal. Läs mer.

 

9/11, 09:00-16:30. Barn i behov av särskilt stöd med Gunilla Carlsson Kendall. Målgrupp: Förskollärare, barnskötare och förskolechefer. Läs mer.

 

10/11, 09:00-16:30. Särskilda behov på fritidshem med Gunilla Carlsson Kendall. Målgrupp: Lärare i fritidshem, fritidspedagoger och skolledare. Läs mer.

 

16/11, 13:15-16:30. Lågaffektivt bemötande i skolan med David Edfelt. Målgrupp: Pedagogisk- och elevhälsopersonal i skolan. Läs mer.

 

16/11, 18-21. Lågaffektivt bemötande i förskolan med David Edfelt. Målgrupp: Förskolepersonal. Läs mer.

 

Kalmar

 

16/10, 13-16. Att lyckas som reusrspedagog i skolan med David Edfelt. Målgrupp: Resurspedagoger/elevassistenter. Läs mer.

 

16/10, 18-21. Lågaffektivt bemötande i förskolan med David Edfelt. Målgrupp: Förskolepersonal. Läs mer.

 

Karlstad

 

18/10, 13-16. Att lyckas som reusrspedagog i skolan med David Edfelt. Målgrupp: Resurspedagoger/elevassistenter. Läs mer.

 

18/10, 18-21. Lågaffektivt bemötande i förskolan med David Edfelt. Målgrupp: Förskolepersonal. Läs mer.

 

Linköping

 

17/10, 09:30-16:00. Elever med neuropsykiatriska svårigheter - vad vi gör och varför? med Gunilla Carlsson Kendall. Målgrupp: Pedagoger i skolan. Läs mer.

 

Malmö

 

2/10, 09:30-16:00. Elever med neuropsykiatriska svårigheter - vad vi gör och varför? med Gunilla Carlsson Kendall. Målgrupp: Pedagoger i skolan. Läs mer.

 

9/10, 13-16. Att lyckas som reusrspedagog i skolan med David Edfelt. Målgrupp: Resurspedagoger/elevassistenter. Läs mer.

 

9/10, 18-21. En utmanande vardag i förskolan med David Edfelt. Målgrupp: Förskolepersonal. Läs mer.

 

20/11, 09:00-16:30. Barn i behov av särskilt stöd med Gunilla Carlsson Kendall. Målgrupp: Förskollärare, barnskötare och förskolechefer. Läs mer.

 

21/11, 09:00-16:30. Särskilda behov på fritidshem med Gunilla Carlsson Kendall. Målgrupp: Lärare i fritidshem, fritidspedagoger och skolledare. Läs mer.

 

23/11, 13:15-16:30. Lågaffektivt bemötande i skolan med David Edfelt. Målgrup: Pedagogisk- och elevhälsopersonal i skolan. Läs mer.

 

23/11, 18-21. Lågaffektivt bemötande i förskolan med David Edfelt. Målgrupp: Förskolepersonal. Läs mer.

 

Norrköping

 

12/10, 13-16. Att lyckas som reusrspedagog i skolan med David Edfelt. Målgrupp: Resurspedagoger/elevassistenter. Läs mer.

 

12/10, 18-21. Lågaffektivt bemötande i förskolan med David Edfelt. Målgrupp: Förskolepersonal. Läs mer.

 

Stockholm

 

26/9, 18-21. En utmanande vardag i förskolan med David Edfelt. Målgrupp: Förskolepersonal. Läs mer.

 

27/9 13-16. Att lyckas som reusrspedagog i skolan med David Edfelt. Målgrupp: Resurspedagoger/elevassistenter. Läs mer.

 

5-6/10 Konferens: Med fokus på toddlare i förskolan. David Edfelt medverkar. Läs mer.

 

24/10, 09:00-16:30. Barn i behov av särskilt stöd med Gunilla Carlsson Kendall. Målgrupp: Förskollärare, barnskötare och förskolechefer. Läs mer.

 

24-25/10 Konferens: Inkluderande lärmiljöer 2017. David Edfelt medverkar. Läs mer.

 

26/10, 09:00-16:30. Särskilda behov på fritidshem med Gunilla Carlsson Kendall. Målgrupp: Lärare i fritidshem, fritidspedagoger och skolledare. Läs mer.

 

8/11 Konferens: Barnhälsovård i fokus 2017. David Edfelt medverkar. Läs mer.

 

9/11, 13:15-16:30. Lågaffektivt bemötande i skolan med David Edfelt. Målgrupp: Pedagogisk- och elevhälsopersonal i skolan. Läs mer.

 

9/11, 16-21. Lågaffektivt bemötande i förskolan med David Edfelt. Målgrupp: Förskolepersonal. Läs mer.

 

Växjö

 

19/9, 13-16. Att lyckas som resurspedagog i skolan med David Edfelt. Målgrupp: Resurspedagoger/elevassistenter. Läs mer.

 

19/9, 18-21. En utmanande vardag i förskolan med David Edfelt. Målgrupp: Förskolepersonal. Läs mer.

 

16/11, 09:30-16:00. Elever med neuropsykiatriska svårigheter - vad vi gör och varför? med Gunilla Carlsson Kendall. Målgrupp: Pedagoger i skolan. Läs mer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provivus AB

Utbildning, handledning och utveckling

David Edfelt, leg psykolog, 0730 87 87 85

Gunilla Carlsson Kendall, leg psykolog, 070 795 41 04

Provivus AB

Utbildning, handledning och utveckling

David Edfelt, leg psykolog,

0730 87 87 85

Gunilla Carlsson Kendall,

leg psykolog,

070 795 41 04